Images-loading

İlkokulumuz Hakkında

        İlkokul, eğitim sisteminin temel taşıdır. Bu eğitim kademesinde bireylere toplum içinde diğer üyelerle uyum içinde yaşamalarını ve yaşamlarının daha iyi bir biçimde sürdürmeleri için gerekli olan temel bilgi ve beceriler kazandırılır.

        Eğitimin ilk devresini oluşturan ilkokullarda çocuklara; çağdaş bir yaşam için gerekli olan okuma yazma, okuduğunu anlama, Türkçe'yi doğru kullanma; temel matematik işlemlerine dayalı problemleri çözme gibi beceriler ile toplumsal yaşam kuralları öğretilir. Uzman Psikolog desteğiyle sağlıklı düşünme ve gelişme devamlılığı sağlanır.

        Bilgiye erişebilmenin, bilgiyi kullanabilmenin ve küreselleşen dünyada rekabet edebilmenin temel dayanağı olarak görülen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğinin kazanılmasında sistemli bir yabancı dil öğretiminin önemine inanmaktayız. Bu nedenle yabancı dil  dersleri 2 İngilizce öğretmeni, 1 yabancı İngilizce öğretmeni olmak üzere bir sınıfta 3 öğretmen tarafından, Oxford İngilizce kitapları okutularak işlenmektedir. 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimizin sosyal, sportif, kültürel gelişmelerini izlemek ve desteklemek amacıyla cumartesi günleri ücretsiz hafta sonu kursları yapılmaktadır. Hafta sonu kurslarında okulumuzda drama, satranç, halkoyunları, karakalem, gitar, piyano, org, resim, takı ve tasarım, jimnastik, Robotik Kodlama  gibi sosyal etkinlik dersleri uygulanmaktadır.

        Vizyonumuz olan Atatürk ilke ve inkılâplarını önde tutarak, aktif öğrenci, paylaşımcı, farklı, düşünceye saygılı, demokratik yaşamın gereklerini benliğinde yaşayan, ulusal değerlere sahip, bayrağını ve ulusunu seven, geleceğe güvenle bakan öğrenciler yetiştirmek en büyük dileğimiz ve görevimizdir.

                                                                                                Hakan ATICI
                                                                                                 İlkokul Müdürü