Images-loading

Kurduğu Kurumlar

 • Anadolu Ajansı
 • Ankara Hukuk Fakültesi
 • Ankara Orman Çiftliği
 • Bursa Merinos Halı Fabrikası
 • Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü
 • Devlet Hava Yolları
 • Devlet İstatistik Enstitüsü
 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi
 • Etibank
 • Halkevleri
 • İşbankası
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA)
 • Merkez Bankası
 • Merkez Hıfzısıha Enstitüsü
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
 • Sanayi ve Maadin Bankası
 • Sümerbank
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Kuşu
 • Türk Tarih Kurumu
 • Türkiye Cumuriyeti Ziraat Bankası
 • Türkiye Şeker Fabrikaları
 • Uluslararası İzmir Fuarı
 • Ziraat Okulları ve Yüksek Ziraat Enstitüsü